Hadicové systémy

Hadicové systémy s tvarově stálou hadicí

 

představují velmi účinný hasící prostředek se stálou dodávkou vody, který je okamžitě dosažitelný. Požadavky na tyto systémy jsou takové, aby zajistily pohotové ovládání jednou osobou.

Hadicové systémy se instalují zejména:

- v požárních úsecích výrobních objektů a skladů

- v požárních úsecích s vysokou lineární rychlostí šíření požáru

V dalších případech např.:

- shromažďovací prostory /podle ČSN 730831/

- hotely a zařízení pro ubytování o celkové kapacitě lůžek větší než 60 osob

- velkoprodejny a obchodní domy

- hromadné garáže

- výstaviště

- filmová, televizní, rozhlasová studia

- jeviště a zákulisí, sklady, rekvizit a dekorací

 

Hadicový pěnotvorný systém

 Pěnotvorný hadicový systém s tvarově stálou hadicí je dalším certifikovaným požárním systémem. Tímto výrobkem je rozšířena úplná řada hydrantových systémů DN 19, 25 a 33 s tvarově stálou hadicí o certifikovaný typ pěnotvorného systému. V tomto systému je použit přiměšovač a pěnotvorná proudnice.  Je určen pro prvotní hašení pomocí těžké pěny. Zásoba pěnidla je na dobu minimálně 7 minut. Standardně je systém osazen tryskou pro použití 3% pěnidla. Vhodný typ pěnidla je třeba konzultovat s projektantem, dle prostředí ve kterém je umístěn.