Protipožární systémy

 Provádíme kontrolu, servis a montáž protipožárních systémů ( ucpávek ) .Kvalita a dokonalé zpracování těchto systémů zabraňuje šíření ohně kouře a toxických plynů a tím minimalizuje tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rychlému šíření požáru uvnitř budov skrze požárně dělící konstrukce, tím, že zajišťují požární odolnost podle kritérií celistvosti E a tepelné izolace I ve všech kritických místech těchto konstrukcí. Tím je určená doba, která je vyjádřena v minutách, po kterou si stavební konstrukce udržují schopnost zabránit šíření ohně.