Hasicí přístroje

 Práškové

Tyto hasicí přístroje jsou určeny k použití zejména v průmyslu, energetice, důlním hornictví, ale také v železniční přepravě, v nákladních automobilech, kancelářích, chatách či domácnostech. Jde o výkonné, spolehlivé univerzální hasicí přístroje se špičkovým designem, které mají vzhledem ke svým užitným parametrům velmi příznivou cenu.
Uvedené práškové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za pět let

 

 Náhled produktuNáhled produktu
 

Vodní

Ideální všude tam, kde je třeba hasit pevné hořlavé látky hořící plamenem, nebo žhnoucí (dřevo, papír, sláma, uhlí, textil apod.). Bývá používán v provozních budovách, skladech, kancelářích, chatách atd. Protimrazová úprava jeho hasiva zaručuje jeho spolehlivost i pro vnější použití v zimních měsících.

 

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky

Náhled produktu
Sněhové ( Co 2 )

Hasicí přístroje CO2 nacházejí uplatnění v oblasti průmyslu, jsou vhodné pro hašení vybavení laboratoří, elektropřístrojů a různých rozvoden. Vzhledem k tomu, že při hašení nezůstanou zbytky hasicí látky, jsou ideální pro hašení přístrojů jemné mechaniky, spalovacích nebo elektrických motorů a jejich doplňkových zařízení, jako jsou spouštěče, karburátory, elektrické spínače a zařízení na zpracování údajů. Nespornou výhodou je příznivá cena hasiva a možnost uložení na volném prostranství i v zimním období (jsou použitelné i při -30 °C). Tvar proudnice zaručuje cílený proud hasiva na místo požáru. Tyto hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi evropskými směrnicemi, zejména bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Životnost je maximálně 40 let.
Uvedené hasící přístroje CO2 je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 

 • životnost nádoby maximálně 40 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za pět let

 

Náhled produktuNáhled produktu
 
Pěnové

Uvedené pěnové hasicí přístroje jsou určeny k hašení požárů pevných látek hořících plamenem nebo tlením (např. textil, sláma, guma, dřevo, papír) a kapalných látek hořících plamenem (např. benzín, nafta, olej, benzol, lak, alkohol). Uplatnění najdou v oblasti průmyslu těžkého a chemického, v rafinériích. Tyto hasicí přístroje jsou obzvlášť vhodné z hlediska ochrany životního prostředí. Vysoká hasební účinnost pro třídu požáru A a B.
Uvedené pěnové hasící přístroje je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.

 

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky


Hasící přístroje s čistým hasivem

Plynové hasicí přístroje jsou naplněny speciálním čistým hasivem FE-36 od americké společnosti DuPont a vyznačují se nadprůměrnou hasební schopností. Uvedené hasicí médium je oficiální náhradou zakázaných druhů halonů, které již z ekologických důvodů nesmějí být používány

Toto čisté hasivo je určeno pro hašení požárů tříd A, B, C i zařízení pod elektrickým napětím do 110 kV při dodržení bezpečné vzdálenosti minimálně 1 metr.

Hasivo FE-36 je nejen elektricky nevodivé, ale je netoxické, ekologické a nezpůsobuje korozi. Vzhledem k tomu, že se po hašení samo odpaří, je vhodné zejména pro hašení požárů elektronických zařízení, výpočetní techniky, záznamové techniky, nosičů dat, telefonních ústředen, velínů, elektromotorů, archivů, muzeí apod.

 

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška nádoby jednou za pět let
 
 
Vodní přístroje se speciálními aditivy

Velmi dobrou účinnost proti požárům jedlých tuku a olejů vykazují vodní hasicí přístroje se speciálními aditivy, jejichž chemická reakce s olejem vytváří ochranný film.
Směs voda - aditivum vytváří krycí povrch na hořící tukové ploše, něco jako omeletu. Vzniklá vrstva brání přístupu vzdušného kyslíku a uhasí oheň velmi rychle (1-2 sec). Tato vrstva je kompaktní a nevzniká nebezpečí opětného vzplanutí.
Při hašení není třeba použít zvláštní techniku hašení. Pro ochranu zasahující osoby je však předepsán minimální odstup – vhodné jsou cca 2 metry.
Shrnutím požárních zkoušek, které německý úřad provedl je, že pouze speciální hasicí přístroje pro třídy požáru F, jsou bezpečnou variantou k tomuto účelu.

 

 • životnost nádoby maximálně 20 let
 •  kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 •  tlaková zkouška nádoby jednou za tři roky

 

Antimagnetický hasicí prostředek CO2 ( sněhový )

Je určen k hašení požárů v prostorách s výskytem magnetického pole (např. magnetická rezonance MRI). Veškeré části zařízení jsou vyrobeny z nemagnetických materiálů. Hasicí médium je kysličník uhličitý, který při použití nepoškozuje jemnou mechaniku a neznečišťuje okolí.

 

 • životnost nádoby maximálně 40 let
 • kontrola provozuschopnosti jednou za rok
 • tlaková zkouška jednou za pět let

Náhled produktu

 

Speciální - pojízdné

Pojízdné práškové hasicí přístroje jsou využitelné především ve velkých průmyslových provozech, na čerpacích stanicích PHM a LPG, v letištních hangárech, rafineriích ropy, skladech ropných produktů, barev, ředidel apod

Typy : Práškové, Pěnové, Co 2 ( sněhové )

Náhled produktuNáhled produktu